რელიგიური თავისუფლებისა და ტოლერანტობის სახელმძღვანელო

„რელიგიური ტოლერანტობისა და თავისუფლების სახელმძღვანელო“ მომზადებულია კანადის  ადგილობრივი ინიციატივების ფონდის (CFLI)მიერ დაფინანსებული პროექტის  ხელიშეეწყოსრელიგიურიკუთვნილებით, აღმსარებლობითადაპრაქტიკითგამოწვეულისოციალურიძალადობისადადისკრიმინაციისაღმოფხვრასკახეთის, სამცხე-ჯავახეთის, ქვემოქართლის, გურიისადააჭარისრეგიონებში” ფარგლებში.

პუბლიკაცია მოამზადა საერთო სამოქალაქო მოძრაობამ „მრავალეროვანი საქართველო“(PMMG)

    რელიგიური თავისუფლებისა და ტოლერანტობის სახელმძღვანელო

| |