სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში

ქვეყანაში დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის, მისი თავიდან აცილებისა და თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის უჩა ნანუაშვილის სპეციალური ანგარიში

სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარში

| |