ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

ვებ საიტი: http://georgia.usaid.gov/