საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი (IFES)

ვებ საიტი: www.ifes.org