საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს ახალგაზრდული კავშირი (YPMMG)