პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში" პირველი შუალედური ანგირიში. დაფინანსებულია ორგნიზაცია "ეროვნული ღვაწლი დემოკრატიისთვის" მიერ

  პროექტის "სამოქალაქო განვითარება ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში" პირველი შუალედური ანგარიში 

| |