უმცირესობათა ენები საქართველოში, როგორც კულტურული სიმდიდრის გამოვლინება

ბროშურას შემუშავებულია პროექტის „ეროვნულ უმცირესობათა სამოქალაქო ინტეგრაცია საქართველოში და რეგიონული ან უმცირესობათა ენების ევროპული ქარტია" ფარგლებში ევროსაბჭოს საქართველოს ოფისის მიერ. 

    ბროშურა

| |