იაპონიის ელჩი ახალქალაქში

იაპონიის ელჩი ახალქალაქში

Elections simulation at PMMG central office - Presidential Elections 2013

Elections simulation at PMMG central office - Presidential Elections 2013

უიარაღო მეციხოვნეები

უიარაღო მეციხოვნეები

ახალქალაქში-ამერიკული ფონდის „ეროვნული ღვაწლი დემოკრატიისათვის“ (National Endowment for Democracy) მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში

 ახალქალაქში-ამერიკული ფონდის „ეროვნული ღვაწლი დემოკრატიისათვის“ (National Endowment for Democracy) მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში

მემორანდუმი თავდაცვის სამინისტროსთან

მემორანდუმი თავდაცვის სამინისტროსთან