განხორციელებული პროექტები-2014 წელი

  პროექტი "ხელი შეუწყოს ეთნიკური უმცირესობების მაღალი კონცენტრაციის მქონე დედაქალაქის 6 საარჩევნო ოლქში შემავალ 80 საარჩევნო უბანზე არჩევნების მეორე ტურის ჩატარებას გამჭირვალე და მიუკერძოებელ გარემოში“ დაფინანსებულია ფონდი ”ღია საზოგადოება-საქართველო” მიერ 
   The Project "Monitoring Local Government Elections" funded by Embassy of the Kingdom ofthe Netherlands
  The Project “Contribute to the conduct of more free and fair Local Government Elections in Georgia scheduled for 2014, particularly in Samtskhe-Javakheti, Kvemo Kartli, Kakheti, Shida Kartli and Mtskheta-Mtianeti regions” funded by International Society For Fair Elections and Democracy
  The Project "Development of civil society in ethnic minority regions" funded by National Endowment for Democracy report I
  The Project "Development of civil society in ethnic minority regions" funded by National Endowment for Democracy report II