განხორციელებული პროექტები-2015 წელი

 
  The Project  "Upgrading the Irrigation System for Agricultural Use in Akhalkalaki District” funded by Embassy of Japan
  პროექტი „გააზრებული მხარდაჭერა - ხელი შეეწყოს მომდევნო საარჩევნო ციკლებისათვის ახალქალაქის, ნინოწმინდის, ასპინძის, ახალციხის, წალკისა და ბორჯომის საარჩევნო ოლქებში მცხოვრები ეთნიკურად სომეხი ამომრჩევლების ფართო რაოდენობრივ და ხარისხობრივ ჩართულობას ელექტორალურ პროცესში“ დაფინანსებულია ცესკოს მიერ