2008 წლის საპარლამენტო არჩევნები

   საქართველოს პარლამენტის 2008 წლის 21 მაისის არჩევნებისას "მრავალეროვანი საქართველოს" მიერ გაწეული საქმიანობის წინასწარი ანგარიში და ხმის მიცემის შედეგების შეფასება
   "მრავალეროვანი საქართველოს" მიერ ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში განხორციელებული ხმათა პარალელური დათვლის შედეგები და დასკვნები