2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები

  საარჩევნო დღის მონიტორინგის სიახლე – 9:00
  საარჩევნო დღის მონიტორინგის სიახლე – 12:00
  საარჩევნო დღის მონიტორინგის სიახლე – 18:00
   საარჩევნო დღის მონიტორინგის სიახლე - 20:00
  საბოლოო ანგარიში